Evropané jsou rasisté. Už se těším na den, kdy budou Evropané v menšině .. a další nestravitelné patoky „mocných“!

Domů Ostatní Evropané jsou rasisté. Už se těším na den, kdy budou Evropané v...

Evropané jsou rasisté. Už se těším na den, kdy budou Evropané v menšině. Teprve potom budeme svobodní a bez předsudků“. Autorkou tohoto úchylného výroku je Cecília Malströmová (Politická strana: Liberální lidová strana, Twitter: @MalmstromEU), stále aktivní komisařka EU.

Z definic genocidy vyplývá že tato barbarka aktivně podporuje genocidu původního bílého obyvatelstva Evropy. Komisařka otevřeně prezentovala protievropské a antibelošský rasistický charakterideológie multikulturalismu, která převzala marxistický koncept útlaku. Tato ideologie útočí na majoritní kulturu Evropanů, neboť za rasově-kulturní útlak imigrantů a minorit považuje požadavek Evropanů aby se přizpůsobily jejich majoritní kultuře. Za takovýto útlak považuje dokonce i požadavek Evropany, aby oni sami mohli žít ve svých zemích podle svých vlastních kulturních zvyklostí. Nesouhlas Evropanů s takovou úpravou mezikulturních a mezirasové vztahů nazývají přívrženci ideologie multikulturalismu rasismem, diskriminací, xenofobií a extremismem páchaným Evropany na imigrantech a minoritní.

Ideologicky vymyšlený „rasový a sociální útlak“ Romů je tak hlavní důvod šikany majoritní společnosti v Čechách a na Slovensku ze strany Bruselu a nevládními organizacemi typu Amnesty International. Jak se Evropané mohli dostat do takového absurdního a ponižujícího postavení? Odpověď najdeme v neomarxistickej ideologii kulturních marxistovFrankfurtskej školy.

Neomarxisti Frankfurtské školy rozvinuly Marxův třídní boj na civilizační, kulturní, rasovou a menšinovou úroveň. Filozofie neomarxistov je destruktivní kritika a eliminace všech hlavních, autentických prvků západní kultury, její antického, židovského a křesťanského dědictví, autority, morálky, tradice, rodiny, loajality, vlastenectví, národního uvědomění, konvencí, atd. Jejich spojenci jsou všichni, kteří jakýmkoliv způsobem odmítají výše uvedené hodnoty. Podle této filozofie jsou západní bílé společnosti jedinými nositeli rasismu, netolerance, xenofobie a že zločiny a amorálnosť Západu vycházejí z jeho charakteru, který utváralokresťans-tvo. Na tuto perverzní myšlenkovou konstrukci pasuje památný výrok Orwella: Některé ideje jsou takové idiotské, že jim může uvěřit jen intelektuál. Marx kriminalizoval výlučně kapitalistickou třídu, neomarxisti kriminalizujúeurópsky dělnický proletariát jako součást evropské civilizace bílé rasy, její kultury a hodnot. Součástí kriminalitě-zace Evropanů je hanobení bílé rasy a uplatňování principu kolektivní viny evropských národů v mezirasové a mezikulturních vztazích.

Otázku, kdo sehraje roli Nového proletariátu v kulturní revoluci odpovídal H. Marcuse. Jeho kandidáti byli radikální mládež, černošští bojovníci, homosexuálové, odcizení, asociální, radikální feministky, revolucionáři z třetího světa, imigranti z těchto zemí – všechny rozhněvané hlasy pronásledovaných „obětí“ Západu.

AP: EU symbolizuje skutečně takřka novodobou vlnu fašistického diktátu s upřednostněním diskriminace a maximální podkopání svobody. Celá tato nepopiratelná skutečnost značí jedno jediné, a to, jak moc má EU obavy z jednoty, která by ji při sjednocení a postavení se proti ní mohla snadno rozmašírovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Přejít k navigační liště