Již víme, co by byl Nový světový řád/NWO, ale co bude Nový zlatý věk/New Golden Age?

0
V předešlém článku jsou zřetelně popsány události. Tyto události vzbuzují mnoho nového a dobrého, co by se dalo jen očekávat v prudkém převratu a nastolení spravedlnosti, míru a harmonie. Zmíněný obsah slepě ve své duši uctívají a jeho děj by si snad přál každý z nás. Bohužel je to celé pouze fiktivní záležitost za účelem oklamání slabomyslných oveček.
Čtěte proto tedy dále a zjistěte, co se za oponou takových událostí, zmíněných v článku ZDE skutečně skrývá.
V odkazu, který jste už možná četli se líbezně píše o akci obrovského rozměru, kdy se zatýkají zločinci všeho možného charakteru od politiků až po členy kabaly, která se má aktivně rozpouštět. Ničení a kompletní likvidace tzv. Deep State-u, nebo-li stínové vlády. Deep State značí zlo schovávané za veřejně dostupnou oponou, která je normálnímu člověku skryta.
Je to počátek naší společné cesty (cesty všeho a všech)
a zkoušky zároveň, toho, co si přejete ve svém srdci skutečně následovat, kdy tou správnou cestou je láska a obětavost Pána Ježíše Krista, jako jediného, prvotního Stvořitele všeho a všech ve smyslu jediné pravdy a skutečné cesty, kterou se lze vydat.
K předchozímu článku lze sdělit, že se jedná o duchovní past, kdy má člověk uvěřit něčemu nepravému, falešnému, zaobalené jako krásném třpytivé pozlátko.
Poznámka: Následujeme Pána Ježíše Krista, nikoliv Ježíše.
– Nastane čas příchodu PT (Pseudotvůrců), zmíněno zde:
– Proč je potřeba rozdělení lidstva, které se v době konců stane nevyhnutelným?
Služba vlka v rouše beránčím
Antikrist nás bude udivovat nejrůznějšími zázraky a znameními a falešnými projevy nadpřirozena. Okultní vědy jsou na vzestupu. Lidé s nadpřirozenými schopnostmi prodávají své „dary“ komerčním televizím. Čarodějové a čarodějnice se objevují na obrazovkách v talk show. Lidé zabývající se New Age jsou všude. Prodej magických kamenů a vyvolávání duchů zesnulých. Toto vše, jsou znaky toho, že historie lidstva se dostává do své závěrečné fáze.
A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc působit po čtyřicet dva měsíce. Otevřela tedy svá ústa, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je; a byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni kdo bydlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.

Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť.

Závěr: Prostřednictvím Ducha svatého Pána Ježíše Krista klepe a ptá se, může-li vstoupit do mého srdce, aby mohl změnit můj život. Jestliže mu bezvýhradně odevzdám svůj život, nejenže mě zbaví všech mých hříchů z minulosti a nahradí je všemi svými skutky spravedlnosti, ale dá mi také sílu vést zbožný život. A jako dárek navíc mi věnuje svůj vlastní spravedlivý charakter, díky němuž bude pro mě plnění jeho vůle radostí. Je to tak snadné, až mnozí pochybují, jestli je to realita. Ale je to tak. Na mně je, abych odevzdal svůj život Kristu a nechal ho ve mně žít. Na něm potom je činit ty mocné zázraky, které změní můj dosavadní život a připraví mě na jeho druhý příchod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno