KRYSTALICKÉ TĚLO – JEMNOHMOTNÝ DUPLIKÁT!

Domů Život KRYSTALICKÉ TĚLO - JEMNOHMOTNÝ DUPLIKÁT!

Krystalické jemnohmotné tělo je schopno telepaticky přenést myšlenku na jakoukoli vzdálenost v celém Multivesmíru bez omezení. Inteligence a vnímání bytostí v pozitivním stavu je nesrovnatelně vyšší a dokonalejší.Je samozřejmostí, že každá bytost je schopna přemístit se i bez technických prostředků silou své mysli, pohybuje předměty, ovlivňuje prostředí, ve kterém žije, aniž by musela vynakládat nadbytečnou energii, kterou nazýváte fyzickou prací. Proto je život ve vyšších dimenzích mnohem příjemnější, zábavnější, veselejší a především láskyplnější.

Hmota je energie vibrující pomaleji a platí pro ni speciální fyzikální zákony. Důsledkem je i způsob života na planetách v 3. dimenzi, kde nelze okamžitě tvořit pouhou myšlenkou, ale cesta od myšlenky k realizaci je dlouhá a velmi často i nepříjemná, protože je spojena s úmornou prací.Když mluvíme o transformaci lidstva a jeho návratu do Pravého stvoření, máme na mysli úplné opuštění 3. – 4. dimenze, kde není možný život v pozitivním slova smyslu. Teprve vibrace 5. a vyšších dimenzí jsou dostatečně podporující láskyplný život bytostí, umožňují tvoření bez námahy, pohyb bez omezení, tedy nejsou vězením sentientních bytostí.

Vy, kdo budete vytrženi a převibrujete na Novou Zemi v 5. dimenzi, vše co nenáleží pozitivnímu stavu, bude odstraněno během výměny fyzického těla za duplikát.
Během vytržení z této reality okamžitě dostanete zcela nové tělo, duplikát, který bude mít totožné rysy a podobu, ale bude postrádat vše, co bylo zfabrikováno Pseudotvůrci, bude zcela zdravé a „lehčí“, protože každá jeho buňka bude kmitat rychleji a jednotlivé buňky budou od sebe více vzdálené, než je tomu zde.

Stále se mnozí ztotožňují se svým fyzickým tělem, a proto si neumí představit, že vaše nedokonalé tělo může být nahrazeno i bez nutnosti prožitku „smrti“ tělem dokonalým, krystalickým. Totéž platí i pro tělo planety, se kterou převibrujete do vyšší dimenze a „překročíte“ společně hranici zóny umístění (pozitivního stavu, pravého Stvoření).

V jemnohmotných tělech 5. dimenze bude mít lidská bytost ještě lepší schopnosti! Vaše vědomí se rozšíří tak, že nebudete vnímat pouze lineární čas, ale stanete se multidimenzionálními bytostmi, schopnými cestovat v čase, přenášet se na více míst najednou, rozdělit pozornost na více aspektů života, spolupracovat nejen se Mnou, ale i mými pomocníky z vyšších duchovních světů a dimenzí.
Až nadejde čas vybraných jedinců odejít do pravého domova v 5. dimenzi, nastane postupné zvyšování vibrací jejich hrubohmotného těla.
Během přechodné doby, budou den za dnem navyšovány vibrace hrubohmotného těla, v němž právě žijete, a proto se budete cítit lehčeji a mnohem lépe. Vibrace vašeho těla se sladí s vibracemi vaší duše a ducha. Až bude proces navyšování vibrací těla u konce, dojdete do bodu, kdy nastane ta pravá chvíle opustit tuto realitu. Začnete velice silně vibrovat, doslova z vás začne prýštit světlo. Vibrování bude způsobeno tím, že atomy, kterými je tvořena vaše fyzická schránka, budou kmitat velice rychle. Přesný čas, místo a okolnosti vašeho převibrování určujete pouze vy. Když budete plně připraveni a dáte souhlas k opuštění této reality, najednou se začnete příjemně třást a rezonovat, budete obklopeni světlem a pocítíte nastávající lehkost. Vaše chodidla se naposledy odlepí od země této reality a doslova se vznesete pár centimetrů do vzduchu. Pokud budete někým pozorováni, okolí vás uvidí v koupeli bílo-zlatavého světla a postupně se budete ztrácet z očí všem živým i „neživým“ věcem ve 3. dimenzionalitě, doslova zmizíte z tohoto světa. Při tom, když se to bude dít, z vašeho pohledu starý svět zmizí také. Hmota, kterou jste tvořeni, se v jednom okamžiku rozplyne do všech stran. V tomto okamžiku dosáhnete hranice mezi frekvenčními pásmy 3D a 5D.
Po tom, co dosáhnete pásma, se přemístíte jakýmsi světelným tunelem do 5. dimenze nejčastěji na Novou Zemi. Vaše nové tělo bude při rozložení hmoty starého těla opětovně složeno a restrukturalizováno do nové podoby na bázi krystalů, jemuž se říká duplikát!


Více:

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY – Nové zjevení – J. Kyslíková
❦ 24. kapitola – Rozdíl mezi transhumanismem a transformací – www.bozirodina.cz

Sdělení Pána Ježíše Krista
NANEBEVSTOUPENÍ, NEBOLI PŘEVIBROVÁNÍ DO VYŠŠÍ DIMENZE MULTIVESMÍRU JE OPUŠTĚNÍ REALITY BEZ PROŽITKU SMRTI FYZICKÉHO TĚLA – www.bozirodina.cz

Dále:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Přejít k navigační liště