Rozhovor s Wendellem Stevensem

Domů Zajímavosti Rozhovor s Wendellem Stevensem

Wendell Stevens je dnes jedním z veteránů badatelů UFO. Krátce poté, co dokončil vysokou školu na začátku 50tých let, sloužil v ozbrojených složkách, byl přidělen jako vojenský pilot k Air Force. Stevens začal zkoumat mnoho podivných jevů v oblasti Aljašky, kam byl umístěn. Tato bádání nastavila kormidlo jeho života směrem, o kterém se mu nikdy ani nesnilo. Od té doby se stal světově uznávaným badatelem UFO.

UFO Magazine, červen 2007, Bret Leuder

Po celá léta rostla jeho reputace. Je důkladným badatelem se smyslem pro podrobnosti, který publikoval 22 svazků knih, které lze najít na jeho webových stránkách

www.ufocongressstore.com. Sám říká, že má materiál až na 50 svazků k publikování. Stevens je také znám svojí fotografickou sbírkou, o které se mnozí domnívají, že je nejlepší na světě. Odhaduje se, že má přes tisíc fotografií. Svůj UFO archiv začal sbírat v roce 1966.

Je zakladatelem Mezinárodního UFO kongresu v roce 1999; jako místa ke sběru, studování a rozšiřování informací o jevech UFO po celém světě. Více jak 16 let sehrával jeho Kongres jednu z největších rolí v setkáních ufologů po celém světě, týdenních konferencí a dalších setkání ufologů na mezinárodní bázi.

Jeho prezentace fotografií v srpnu 2006 na Gillilandově ranči byla plná snímků nejrůznějších druhů plavidel. Některá z nich jsou také pravidelně pozorována, jak létají kolem a nad Gillilandovým rančem. Např. diskovité plavidlo vyfotografované Ryanem Powellem je velmi podobné fotografiím diskovité lodi, které mnohokrát pořídil Billy Meier ve Švýcarsku; což je případ, jehož hlavním badatelem byl právě Stevens.

Stevens, a to je možná nejdůležitější, je jedním z průkopníků toho, čemu se dnes říká exopolitika, což je studium chápání a vývoje protokolů pro kontakt lidstva s jinými druhy nebo mimozemskými národy. „Nikdy jsem nepoužíval tento termín,“ říká Stevens, „dokud jej nezačal nedávno používat Michael Salla.“

Avšak Stevens vyvinul diplomatické strategie pro první kontakt již v roce 1988, kdy založil Meziplanetární kulturní centrum (Interplanetary Cultural Center) a pak Mezinárodní UFO kongres (International UFO Congress) v již zmíněném roce 1991. Tyto skupiny jsou jedny z těch nejstarších a představují základní snahy při navrhování konkrétního plánu pro první kontakt v moderní době.

Měl jsem příležitost hovořit se Stevensem po telefonu a zeptat se ho na Jamese Gillilanda a na jeho mezinárodní výstavu na jeho ranči, na exopolitiku a na případ Billyho Meiera.

Leuder: Jaký je Váš dojem z Jamese Gillilanda a práce, kterou dělá?

Stevens: Myslím, že James Gilliland je velice seriózní muž. Řekl mi v důvěrném rozhovoru, že měl osobní setkání, tak zvaný kontakt „tváří v tvář“ se dvěma ženami, které se mu objevily v domě a několikrát s ním mluvily. Řekl, že čeká, že se znovu vrátí. Prozradil mi, že mu sdělily, že přišly z Plejád a že vypadaly jako ty, co kontaktovaly kdysi Billyho Meiera, ale že byly z jiné skupiny. Řekl mi, že má pocit, že jsou zodpovědné za většinu aktivit na jeho ranči, že dělají nějaký druh jakéhosi monitorování. Má mnoho neobvyklých pozorování. Vlastně, jednou v noci na ranči, zatímco se tam konala UFO výstava, a když byli všichni venku na poli a vzhlíželi k Mountain Adams, spatřila Susie mimořádně blízko něco, co třikrát zapulzovalo a pak odletělo. Něco se tam nahoře děje. Něco věnuje pozornost tomu, co Gilliland dělá.

Leuder: S tím bych souhlasil. Takže, co si myslíte, že musí nastat proto, aby se odehrál plně rozvinutý, otevřený kontakt tady na Zemi?

Stevens: Potřebujeme někoho, kdo bude mluvit za Zemi. Narazili jsme totiž na problémy při jiných kontaktech: byly to kontakty s Aldebarany, kteří radili Němcům ještě před druhou světovou válkou. Poté, co si obhlédli situaci na Zemi, mysleli si, že by mohli pomoci tím, že umožní některým lidem mít technologie k cestování kamkoli a kdokoli bude chtít a to zdarma; mysleli si, že by naše planeta byla schopná pokroku. Ale když Aldebarané viděli, že se Němci snažili montovat pancéřované věže jako střílny na spodek jednoho z „letadel“ Haunebu*, rozhodli se misi přerušit. Celý plán sabotovali, protože nechtěli, aby se technologie používala k výrobě zbraní a pak odešli. Vrátili se, ale to bylo později. Německým inženýrům se podařilo zamezit sabotáži a byli schopni vyrobit dvě třídy „letadel“ Vril a Haunebu.

Leuder: Udělejte nějaký rychlý přehled situace na Zemi dnes.

Stevens: Myslím, že jsme navštěvováni rozsáhlou částí mimozemských inteligencí. Statistiky, které učinily Computer UFO Network (CUFON) a Mutual UFO Network (MUFON) v roce 1979 ukázaly, že se na této planetě odehraje každý rok 70 000 událostí.

V mém výzkumu je na stovky případů, které jsem velmi podrobně zdokumentoval, kdy jsem zjistil pouze dva případy, které by mohly pocházet ze stejného místa. Celý zbytek byl rozptýlen po celé Zemi. To znamená, že se podle mých výzkumů 98% návštěvníků od sebe liší rozdílnými technologiemi, rozdílnou morfologií, odlišným historickým původem a historií vůbec. Mé údaje naznačují, že jsme navštěvováni velkým množstvím inteligencí. Ty se buď zformovaly na Zemi nebo v našem slunečním systému náhodně, protože…. pokaždé, když ukazovaly mapu pro srovnání s jejich

*Haunebu a Vril: Tajná Německá letadla připomínající létající talíř. Začala se vyrábět v létě 1922. Pohon byl založen na implozní technice. Experimenty trvaly dva roky. Pak byly stroje demontovány a uskladněny. Pozn.přek

planetou, vždycky vypadala Země jako zapadlá někde na konci galaxie. Nemáme pravidelnou dopravu, která by sem přicházela. Nemáme prostě nikoho, kdo by mluvil za tuto planetu a dokud někoho nenajdeme, kdo by za ní mohl mluvit, neseženeme nikoho, kdo by s námi vůbec jednal. Takže, dokud někoho neseženeme, kdo bude mluvčí, pravděpodobně se nezapojíme do meziplanetární společnosti.

Leuder: Měl jsem příležitost dělat rozhovor s J.J. Hurtakem a jeho ženou Desire. V Los Gatos jsme si sedli na oběd a bylo to velice příjemné. V knize „In the keys of Enoch“ Hurtak říká o Semjase, že nebyla Plejáďanka, ale vlastně Lyřanka. Můžete mi o tom něco říci?

Stevens: Ano. Na této příhodě je také něco podivného. Když jsme vezli kovové vzorky Marcelu Vogelovi z IBM na analýzu, přišel tam J.J.Hurtak. Chtěl vědět o případu Billyho Meiera něco více a my jsme mu řekli o Semjase a tak dále. Začal se zlobit kvůli tomu, co jsme tam dělali a řekl Vogelovi přímo, že si myslí, že máme nějaký kanál nebo něco takového, co vede rovnou do jeho laboratoře, protože jsme získali spoustu informací, které byly v jeho spisech důvěrné a divil se, jak to děláme.

A pak upozornil, že jméno Semjase pochází z jeho vlastní knihy. Byl to muž, emigrant, který přišel z Lyry již dávno, a to asi před 60 000 lety; byl na expediční výpravě pod jménem Semjasa.

Příběh, který známe od Meiera praví, že když se jí (Semjase) zeptal na její jméno, řekla mu: „Můžeš mi říkat Semjase.“ Pak, někdy později, když zjistil, že to nebylo její pravé jméno, se jí na to zeptal znovu, ale ona mu odpověděla: „Nemůžu ti to říci. To jméno se nemůže psát, ani vyslovovat.“ On na to řekl: „Jak to?“ A ona odpověděla: „Představ si abstraktní geometrický symbol zavěšený ve vesmíru (nebo v prostoru), který vibruje a pulzuje barvami a mění tvar. To by bylo plejáďanské jméno.“

Nuže tedy, nemůže být napsáno. Nemůže být vysvětleno. Nemůže být zobrazeno. Nemůže být vyřčeno. Řekla, že to je to, co jsou jejich jména. A že to tak bude, dokud nepochopí, proč mu nemůže říci své plejáďanské jméno.

Plejáďani mu poskytli jméno jen pro srovnání, (nebo jako odkaz) aby mu to dávalo nějaký smysl. Semjasino jméno zjistil později, protože přišel sem – tedy Meier přišel sem na Zem – před 60 000 lety se stejnou expedicí pod vedením člověka jménem Aahrus (Arusak?), který s sebou přivedl dvě stovky nižších šarží bohů.

Zřídili si hlavní základny a zavedli poddanství po celé planetě s úmyslem zdokonalit ty, co přežili předchozí kataklyzmatické události. Lidstvo se redukovalo ve vývoji až k divokosti a oni přišli zpět, aby obnovili civilizaci, aby pomohli znovu získat zpět technologii.

Všichni měli přísně zakázáno se mísit s pozemskou populací. Ale Meier – v tehdejší inkarnaci – si vzal pozemské ženy do své domácnosti a zapletl se s nimi a spoutal svého ducha s pozemským vývojem do té doby, než si všichni potomci zvolí, zda-li chtějí zůstat nebo jít do své předchozí domoviny. Takže Semjasino jméno byla ženská verze jména této entity, když byla (entita) vedoucím této skupiny před 60 000 lety. A to jméno bylo Semjasa, mužská obdoba tohoto jména.

Leuder: Takže to je znamení pro Billyho Meiera kvůli práci, kterou nyní vykonává v této inkarnaci, abych tak řekl kontakty, které má?

Stevens: To dělal po celých 60 000 let. Víte, naše biblická historie sahá až k roku 4 800. On byl hlavní prorockou postavou v naší křesťanské Bibli již sedmkrát, o čemž máme záznam.

Avšak nemáme záznamy, které by sahaly zhruba až za 4 000 let a oni přišli poprvé před 60 000 lety. Takže tu existuje obrovská časová propast, o které nemáme ve skutečnosti ani ponětí. Avšak historie jeho inkarnací jako proroka je velmi zajímavá.

Jedním z nich byl Ezekiel; byl jedním z těch, co nikdy neumírali. Byli to ti, co byli vzati do nebe na ohnivých kolech. Víte, jednou jsem byl u Billyho doma a on mi říkal příběh o tom, jak byl vybrán Asket a připraven pro kontakt s Plejáďany.

Nevěděl na co má být připravován, ale ona ho vzala do Cheopsovy pyramidy v Gize, kde britové otevřeli někdy předtím hrobku. Aby se do ní dostali, museli použít rozbušky a vyhodili do vzduchu víko známé kamenné klenby, čímž se v hrobce vznítil oheň a spálil některé z předmětů uvnitř. Shořela krabice s plátny papyru a ona (Asket) zahrabala prstem kolem spálené hromady pláten a vytáhla jedno ven, podala mu je a řekla: „Myslím, že tě tenhle kousek bude zajímat.“

On jí odpověděl: „Proč by mě to mělo zajímat? Vždyť to ani nepřečtu?“ Ona mu sdělila: „Tady, já ti pomůžu.“ A vzala ten arch ohořelého papyru a napsala německými písmeny dospod 18 nebo 19 mimozemských symbolů. Naznačila, že mu to pro vyřešení bude stačit.

Takže, to měl před sebou na stole, ale nikdy s tím nic nedělal. Tenkrát, když jsem byl u něj, zeptal jsem se ho, jestli se na to nemůžeme podívat, třeba něco zjistíme. Když jsme nad tím seděli, přečetli jsme sice slova, ale nedokázali jsme je interpretovat.

Takže když jsme opsali řadu posloupností, zjistili jsme jméno Ezekiel – nikoli hláskované přesně – ale byl to Ezekiel. Symboly se pak přeměnili na „b-i-l-l-i.“

Když jsme se dostali k tomuto slovu, oba jsme začali lapat po dechu a on se na mně podíval s úsměvem a řekl „ No pane jo!“

Takže z dokumentu z hrobky staré 2000 let, se ukazovalo, že pokračuje znovu v linii proroků v určité době v budoucnu pod jménem „b-i-l-l-i.“ To bylo udivující.

Leuder: Víte, že James Gilliland napsal tři knihy zřetelně prostřednictvím channelingu s entitou, která si říká Cazekiel, kterou James identifikuje s biblickým Ezekielem? Zdá se, že je to jako spojení Jamese a Billyho Meiera?

Stevens: Ne. To jsem nevěděl, ale je to zajímavé spojení. To musí znamenat, že James by mohl být součástí původní expedice před 60 000 lety. Nejsem si jist, kam bych takto až došel, ale musí to znamenat, že je nějak napojen na Billyho Meiera. Je to jako, když ti dva jsou ve spojení se stejným duchem skupiny nebo projekce.

Leuder: Ano. Jako v „Inanna Returns“ (Thel Dar Publishing, 1995) od V.S. Fergusena. V této knize Inanna, ze Sumérských záznamů, se vinula do takové míry, že mohla projektovat svou energii, osobnost a podobiznu do a na jakoukoli duši jedince. Dělala to proto, že se snažila napravit škody způsobené Annunaki a jejím bratrem Mardukem v před-sumérských dobách. Takže možná Billy Meier je jenom jeden z mnoha projekcí duší inkarnovaných na Zem, aby uskutečnil aspekty rozsáhlé mise? James Gilliland by mohl být další z nich.

Stevens: Správně. Věřím, že tento druh věcí je možný. Je to zcela úchvatné spojení. Budu o tom muset více přemýšlet.

Leuder: Takže Vy zřejmě věříte na reinkarnaci?

Stevens: Ano. Studoval jsem to dlouhou dobu a přesvědčil jsem se, že se vskutku reinkarnujeme. Když se Billy poprvé ptal Semjase na reinkarnaci, řekla mu, aby tomu nevěnoval pozornost, protože to nebylo ve skutečnosti to podstatné. Pak, později mu začala poskytovat informace o určité inkarnaci v historii pro ty, kteří byli kolem něj. Až pak mu řekla, že měl zkušenost jako Mohammed a že jeho současná žena byla jeho první ženou v harému za dob Mohammeda.

A ještě další žena, která s ním a s ostatními žila tenkrát v domě, byla druhá žena z harému. Myslím, že je tam teď třetí žena. A myslím, že je nezvyklé, jak dobře spolu všechny vycházejí. Existují také někteří muži, kteří rovněž pocházejí z Mohammedovy zkušenosti.

Leuder: Proč Semjase svůj příběh tolikrát změnila?

Stevens: Tohle mě také velmi trápilo, protože podle mě lže. Když se na to podívám teď, měli pro Meiera plán a nechtěli, aby z tohoto cíle zbloudil. Tak mu prostě řekli, co chtěli, aby věděl a v co chtěli, aby věřil.

 

Později to upřesňovala směrem k něčemu, v co chtěli, aby věřil nyní. Věřil Plejáďanům bezvýhradně a já si myslím, že oni skutečně chtěli, aby věřil v to, co mu říkali. Ale pak se vrátila (Semjase) na svou mateřskou loď a měla přístup k úžasným informacím, o kterých se nedalo pochybovat.

Myslím si, že mají naprostou pravdu, ale nechtěli, aby byl Meier rozptylován jinými zájmy. Například mu řekli, že George Adamski byl šarlatán a lhář. Pak mu ale řekli později, že to vůbec nebyl příběh Adamského a že si tento příběh vypůjčil od jiného muže. A řekli mu jméno toho, co měl tuto zkušenost ve skutečnosti. Takže Adamski byl pouhým pirátem tohoto příběhu. Pak mu ale ještě řekli později, že možná měl tyto zkušenosti (Adamski), ale neodehrálo se to přesně takto. Jsou tu však další příklady. Pokaždé, když Meier zjistil něco zajímavého, odradila ho (Semjase). Pak se objevila později a řekla: „No, možná, že je na tom něco víc, ale ty o tom nepotřebuješ vědět všechno.“ Tím jsem přesvědčen, že mu pokaždé neříkají tu vlastní pravdu. Řeknou mu jen to, v co oni chtějí, aby zrovna uvěřil.

 

Leuder: Připadá mi to stejné, jako se chová rodič k dítěti dokud nevyroste.

Stevens: Ano.

 

Překlad: Karel Rašín

Zdroj

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Přejít k navigační liště